iMunis eDeska

Heřmanov

Úřední deska – Detail

Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019

Značka: 15/2020 Zveřejněno od: 11.5.2020 19:18:31 Zveřejnit do: 30.6.2021 19:14:02 Typ: Rozpočet a hospodaření obce Původce: Obec Heřmanov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Heřmanov

Vyvěšeno od: 11.5.2020
Má být vyvěšeno do: 30.6.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.5.2020 19:18:31
Do: 30.6.2021 19:14:02

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.